De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) is een adviescommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samengesteld uit multidisciplinaire experts.

Meer info

Toits

Oproep tot kandidaatstelling

Naar aanleiding van de vervanging van ontslagnemende leden
Afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling op 6 september 2021

Lees meer