De Gewestelijke ontwikkelingscommissie (GOC) is een adviescommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samengesteld uit multidisciplinaire experts.

Meer info

Toits